Vyhľadajte odbornú pomoc

Upchala sa vám kanalizácia? Ľudia často ani len nevedia, čo môžu spôsobiť tým, keď do záchodu spláchnu veci, ktoré jednoducho do kanalizácie vôbec nepatria. Do toalety sa nesmú vyhadzovať zvyšky jedál. Tie môžu veľmi jednoducho upchať odtok, hnijú v ňom a môže sa šíriť bytom nepríjemný zápach. Dôsledkom toho sa u vás môžu vyskytnúť aj hlodavce. Potkany a myši idú za jedlom.

krtkovanie2

A keď toto jedlo nájdu v odtoku alebo kanalizácii, môžu veľmi ľahko prísť aj do vášho domu pomocou potrubia. Cez potrubie sa prepchajú. Do kanalizácie nepatrí ani olej, tuk a masť z varenia. Tuky sa v odtokoch usadzujú na obvode potrebia. Rovnako do odtoku nepatria ani lieky, hygienické potreby, plienky alebo rôzne chemikálie alebo farby. Vyhadzovanie vecí do kanalizácie, ktoré do nej nepatria, vedú k zvýšeniu nákladov vodárenských spoločnosť na odstraňovanie havárií. Obyvatelia môžu byť obťažovaní šíriacim sa zápachom a nepríjemnými hlodavcami okolo ich bytového domu. Aby ste si zachovali vašu kanalizáciu čistú, nehádžte do nej veci, ktoré tam nepatria. Uistite sa, že vo vašej kanalizácii skončí výlučne odpadová voda či ľudské výlučky a toaletný papier. Kuchynnský odpad nie je odpadovou vodou a v prípade, že takýto odpad likviduje v kanalizácii, vystavujete kanalizáciu možnému riziku obývania kanalizácie hlodavcami.

krtkovanie3

Aby ste mali kanalizáciu neustále čistú, raz za čas zavolajte na obhliadku krtkovaciu firmu, ktorá vám prečistí celú kanalizáciu. Predídete tak zbytočným haváriám, ktoré sa potom veľmi ťažko a nákladne musia prečisťovať, čomu nebudete veľmi nadšený. Ak ste už haváriu zažili alebo sa vám z ničoho nič upchal odtok, určite ste sa ocitli v takej nepríjemnej situácii, vyhľadajte a kontaktujte krtkovaciu havarijnú firmu na krtkovanie Nitra, ktorá vám s vaším problémom príde hneď pomôcť. Dôležité je sa takýmto haváriám naozaj vyvarovať priebežným prečisťovaním kanalizácie a odtoku.