Založenie spoločnosti a účtovníctvo

Založenie spoločnosti, ktoré sa vzťahuje k dátumu zápisu do Obchodného registra sa spája s mnohými povinnosťami. Celé podnikanie je vo vašich rukách a vy môžete rozvíjať vaše podnikateľské aktivity a vyplniť váš zámer, ktorý ste si stanovili už pri vytvorení podnikateľského plánu. Vaše zameranie smeruje k dosahovaniu úspechu, príjmu a zisku. K napredovaniu po všetkých stránkach a k prosperite spoločnosti.

účtovanie

Pri založení spoločností je potrebné myslieť aj na účtovné fungovanie spoločnosti, kde jednotlivé účty hovoria o pohybe finančných prostriedkov. Pri založení spoločnosti sa vytvára otváracia súvaha. Otváracia súvaha pozostáva hneď z niekoľkých základných položiek, kde paria aj splatené vklady, základné imanie, ktoré je uvedené v Obchodnom registri a ďalšie položky, ktoré sa spájajú so vznikom spoločnosti. Začiatočné účty pri založení spoločnosti sa účtujú na Začiatočný účet súvahový, ktorému prislúcha číselné účtovné označenie 701. Ďalším základným faktom pri postupe v účtovaní je, že zriaďovacie náklady nie je možné účtovať na nákladové účty z dôvodu ich nevykazovania v otváracej súvahe. V tomto prípade sa používa účet Náklady budúcich období, ktorý je označovaný číslom 381.

záznamy o účtovaní

Účtovanie založenia sro sa spája so špecifickými postupmi v oblasti účtovníctva a predstavuje určitý základ pre jednotlivé zápisy do otváracej súvahy. Možno oceníte vo svojich začiatkoch v podnikaní účtovné poradenstvo. Pomôžeme vám pochopiť mnohé nejasnosti a vysvetlíme vám jednotlivé postupy v danej oblasti. Vaše otázky typu „Ako zaúčtovať?“ budú jednoducho a zrozumiteľne zodpovedané. Všetky informácie, ktoré súvisia s pohybom finančných prostriedkov a súvisia so vznikom a založením spoločnosti, sú pomocou príslušných účtov zaznamenané v otváracej súvahe. Poskytneme vám návod ako na to, ako postupovať a ako účtovať. Postup pre váš prípad ako aj príklady z podnikateľskej praxe. Náš tím kvalifikovaných odborníkov je pripravení na spoluprácu s vami.