O hrách

Čo si predstavíte, keď sa povie slovo hry? Hry pre malých aj veľkých, pretože čas na hru je vhodný aj pre dospelých. Hra je obohacujúca, prináša radosť aj nové poznanie. Poďme na to ale pekne po poriadku. Už malé dieťa, ktoré začína rozoznávať a vnímať svet okolo seba, je istým spôsob pripravené na hru. Hra v podobe predstavovania predmetov rôznych tvarov a farieb môže byť pre malé dieťa obzvlášť zaujímavá. S pribúdajúcim vekom sa hry prispôsobujú schopnostiam dieťaťa a naberajú na stupni náročnosti.

V istom veku prichádzajú mnohé deti dnešnej doby do štádia, kedy ich zaujímajú hry hrané prostredníctvom mobilu, tabletu alebo počítača. V tomto období sa vynára otázka, do akej miery nechať dieťa nabrať túto skúsenosť a kedy mu už do procesu hrania zasiahnuť s istým obmedzením, aby čas trávený práve takýmto spôsobom nepresahoval štandardné hranice.

precvičovanie motoriky u detí

Dôvodov na zastavenie hry je hneď niekoľko. Dieťa na úkor pozerania na displej zariadenia v niektorých prípadoch doslova márni čas, ktorý by mohlo tráviť napríklad športovou činnosťou vykonávanou vo vonkajšom prostredí. Ďalším dôležitým bodom je zobrať na vedomie, že každé dieťa je jedinečné a zamerané iným spôsobom. Deti sú charakteristické svojou vlastnou esenciou a tým aj vlastným záujmami a záľubami. Tie je dobré objaviť už v útlom veku dieťaťa a následne ich podporovať a rozvíjať. Ako je ich možné objaviť a rozoznať?

deti a športové aktivity

Jednoducho pozorovaním dieťaťa bez zbytočných zásahov a ovplyvňovaní. Dôležité je zobrať na vedomie, že u detí by sme mali podporovať práve smery, ktoré ich zaujímajú a bavia a nie naopak tlačiť ich do toho, o čo neprejavujú záujem, len preto, lebo naša domnienka je, že by to a to mali vedieť a ovládať ako ich rovesník zo susedstva alebo spolužiak zo školy. Z uvedeného vyplýva, že aj rodičia majú značný podiel na formovaní a smerovaní dieťaťa a preto by sa z tejto zodpovednosti nemali takpovediac vyzúvať, ale naopak, mali by je pevne prevziať do rúk.