Revízna kontrola

informácie o povinnosti vykonávať pravidelné revízne kontroly elektrospotrebičov, elektrických zariadení či elektrických strojov používaných na pracovisku sú skutočne pravdivé. Na Slovensku podľa novej legislatívy majú zamestnávatelia povinnosť pravidelne kontrolovať zariadenia, s ktorými prichádzajú zamestnanci do kontaktu. Pri nedodržaný revíznych kontrol, nezdokladovanie revíznej správy či nezdokladovania štítku od elektrického zariadenia vám hrozí vysoká pokuta. Samotná revízna kontrola je úkon, ktorý zamestnávateľ ani zamestnanec v podniku sám vykonať nemôže. Na revíznu kontrolu si musíte zabezpečiť spoločnosť, ktoré vám pošle revízneho technika.

revízia

V niektorých prípadoch môže revíznu kontrolu urobiť aj sám výrobca elektrického zariadenia. V prípade služieb revíznych kontrol pre spotrebiče je spoločnosť Interlogic.sk ako prvá na Slovensku, ktorá ponúka klientom online prístup k samotným revízny správam. Okrem toho sú revízne správy vykonané na mieste revíznej kontroly. Môže za to moderná technológia, kedy revízny technik na revíziu nepríde s perom, ale s tabletom spolu so zabudovaným softvérom, kde priamo ukladá namerané hodnoty. Vďaka tomu sa dáta okamžite prenesú do systému a revíznu správu je možné vyhotoviť v priebehu niekoľkých minút od samotnej revízie.

revízia

Veľkou výhodou, ktorú Interlogic.sk ponúka pri revíziách je aj nahradenie klasických štítkov QR kódmi. Nemusíte viac zhromažďovať evidenčné štítky s dátumom revíznych prehliadok. Interlogic.sk prináša možnosť jedného revízneho štítku v podobe QR kódu, ktorý sa prilepí na samotné elektrické zariadenie. Každé elektrické zariadenie má špecifické lehoty revíznych prehliadok. Samotní zamestnávatelia majú veľký problém riešiť okrem svojej práce aj lehoty na revízne kontroly pre elektrické zariadenia. Práve preto Interlogic.sk za vás vedie evidenciu termínu revízie a automaticky vás upozorní na koniec platnosti vašej revízie. Interlogic.sk sú odborníci v tom čo robia. Revízie spotrebičov https://interlogic.sk/index.php/nasa-ponuka/revizia-elektrickych-spotrebicov.