Spoločnosti bez histórie na predaj

Ready made sro na predaj https://41business.com/predaj-ready-made je odkaz na našu internetovú stránku s množstvom praktických a užitočných informácií, ktoré sa vzťahujú na kúpu spoločnosti a následný štart do sveta podnikania. Mnohí jednotlivci aj v tejto pomerne náročnej dobe inklinujú k podnikateľským aktivitám, vzhľadom na množstvo obchodných nápadov, ktorými disponujú a ktoré uvádzajú do praxe.

vstúpte do sveta podnikania

V databáze spoločností na predaj nájdete okrem iného aj takzvané ready made spoločnosti. Vybavenie všetkého potrebného je v tomto prípade proces, ktorý trvá dva až tri pracovné dni, kedy dôjde k zapísaniu spoločnosti do Obchodného registra. Tieto spoločnosti sú totiž už pripravené na obchodovanie. Majú vytvorené obchodné meno, pod ktorým vystupujú, sídlo, predmet podnikania a podobné náležité údaje, ktoré je možné pred samotným zápisom do Obchodného registra zmeniť a prispôsobiť potrebám a preferenciám našich klientov.

Ready made spoločnosti sú účtovne čisté, nikdy nepodnikali a tým nemajú žiadne záväzky ani pohľadávky. V prípade záujmu o danú ponúkanú spoločnosť nás môžete kontaktovať vyplnením nezáväzného formulára, na základe ktorého vieme vypracovať potrebné dokumenty a vytvoriť kúpno-predajnú zmluvu. Sme sprostredkovateľská spoločnosť, ktorá umožňuje začínajúcim podnikateľom jednoduchý štart do svete obchodu, bez zbytočných starostí s vybavovaním a vyplňovaním dokumentov. Administratívna práca s tým spojená dá mnohokrát riadne zabrať, vzhľadom na to, že je potrebné študovať postupy a zákony vzťahujúce sa na založenie spoločnosti. My to ale urobíme za vás, čím vás ušetríme zbytočných stresov a častokrát zdĺhavých procesov v súvislosti s komunikáciou s jednotlivými úradmi a inštitúciami.

zváženie plusov a mínusov pri podnikaní

Ak dávate vašej vízii pre podnikanie zelenú, čo znamená, že idete do toho, s uvedomením si všetkých plusov a mínusov, ktoré podnikanie prináša, sme tu pre vás, aby sme vám pomohli, poradili pri samotnom založení spoločností ako aj v prípade potrebného poradenstva na začiatku vašej podnikateľskej činnosti.