Revízna kontrola

informácie o povinnosti vykonávať pravidelné revízne kontroly elektrospotrebičov, elektrických zariadení či elektrických strojov používaných na

Pracujte v čistote

Kancelárske priestory častokrát nedisponujú práve najväčšou čistotou. Pokiaľ nemáte objednanú kvalitnú upratovaciu službu, tak aj